.
.
Stanowisko

Stanowisko oznaczone nr 6 w Kopydłowie, znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, między Koninem a Inowrocławiem. Stanowisko to zostało odkryte w 1983 roku podczas badań powierzchniowych, prowadzonych w ramach programu AZP przez Muzeum Okręgowe w Koninie. Otrzymało wówczas nr 1 na obszarze AZP 52-40, a w miejscowości oznaczono je numerem 6. W latach 1984-85 przeprowadzono na nim badania wykopaliskowe pod kierownictwem mgr Krzysztofa Gorczycy z Muzeum Okręgowego w Koninie oraz ówczesnego magistranta Instytutu Prahistorii UAM w Poznaniu, p. Andrzeja Łukaszewskiego, późniejszego dyrektora Muzeum Regionalnego w Słupcy. Badania sfinansowało Muzeum Okręgowe w Koninie. Stanowiły one część szerszego programu naukowego, realizowanego wówczas przez konińskie Muzeum, a dotyczącego badań nad neolitem, w szczególności rozpoznania osadnictwa kultury pucharów lejkowatych na pograniczu Wielkopolski i Kujaw.

Badania w latach 80. XX wieku objęły powierzchnię trzech arów (przy czym powierzchnia stanowiska jest szacowna na podstawie dyspersji materiałów na 5ha) i pozwoliły na zarejestrowanie 56 obiektów archeologicznych, głównie z wczesnego i środkowego neolitu, w tym kilka dużych i bogatych w zabytki jam i pochówków oraz neolityczną jamę z odpadkami po rzemiośle rogowniczym i skórownicznym.

Ilość zarejestrowanych zabytków, ich różnorodność i dobry stan zachowania są imponujące. Na tym  relatywnie małym stanowisku, odkryto około 10 tysięcy fragmentów ceramiki (w zdecydowanej większości neolitycznej), około 2700 dobrze zachowanych kości zwierzęcych, ponad 200 artefaktów krzemiennych krzemiennych, kilkanaście zabytków kamiennych, kościanych a także metalowych, z których najcenniejszym jest paciorek miedziany pozyskany z grobu związanego z kulturą później ceramiki wstęgowej. 
 
 

........................................................................................................................
 

..
Tytuł projektu: 

"Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Prahistorii UAM
..

Finansowanie:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - nr zadania 3803/14

.....................................................

................................................
 


Projekt "Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Prahistorii UAM, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.