.
.
Badania geofizyczne na stanowisku w Kopydłowie

Badania geofizyczne na stanowisku archeologicznym w Kopydłowie, gm. Wilczyn, woj. wielkopolskie wykonano w dniach 21-23.10.2014 r. Przeprowadzono je przy użyciu metody magnetometrycznej, wykorzystując gradientometr mierzący anomalie pola magnetycznego emitowane m.in. przez zdeponowane w ziemi pozostałości aktywności ludzkiej. W pierwszej kolejności miała ona pomóc w określeniu lokalizacji dawnych wykopów archeologicznych, pochodzących z badań wykopaliskowych prowadzonych na stanowisku jeszcze w ubiegłym wieku. Ponadto, spodziewano się, że badania geofizyczne doprowadzą do wykrycia w sposób nieinwazyjny dalszych pozostałości osadnictwa neolitycznego, związanego z obecnością kultury ceramiki wstęgowej rytej i kultury pucharów lejkowatych na tym terenie. W rezultacie prospekcja ujawniła szereg anomalii pochodzących od różnych źródeł, wśród nich jam i rowów, a nawet prawdopodobnego zasięgu wyschniętego zbiornika wodnego, istniejącego niegdyś w pobliżu stanowiska. Wyniki te są wartościowym uzupełnieniem dotychczasowego stanu wiedzy o omawianym miejscu i jego charakterze w przeszłości, a także mogą stanowić punkt wyjścia dla dalszych badań archeologicznych. 


 
 
... Prezentacja wyników badań w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu

Członkowie ekipy badawczej prezentowali wyniki badań nad materiałami ze stanowiska w Kopydłowie w trakcie półtoragodzinnej prezentacji, która odbyła się 20 maja 2015 roku w poznańskim Muzeum Archeologicznym w pałacu Górków na ulicy Wodnej. Prezentacja obejmowała omówienie wszystkich wyników badań.

........................................................................................................................
 

..
Tytuł projektu: 

"Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Prahistorii UAM
..

Finansowanie:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - nr zadania 3803/14

.....................................................

................................................
 


Projekt "Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Prahistorii UAM, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.