.
.
Monografia stanowiska
 
Na przełomie stycznia i lutego 2016 roku ukaże się w druku książka będąca finalizacją prac nad monografią stanowiska 6 w Kopydłowie. Monografia zostaje wydana jako 6 tom serii Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne publikowanym przez Wydawnictwo Archeologiczne PROFIL-ARCHEO.

Praca składa się z 20 rozdziałów, które podzielone zostały na 6 części. Pierwsza z nich dotyczy (i) prezentacji stanowiska, zaś kolejne cztery stanowią prezentację wyników kompleksowych badań najważniejszych kategorii źródeł pozyskanych w trakcie badań wykopaliskowych, w tym: (ii) ceramiki, (iii) wytworów ze skał krzemionkowych i niekrzemionkowych, (iv) kości zwierzęcych oraz (v) kości ludzkich. Opracowanie kończy prezentacja (vi) materiałów z kultur nie-neolitycznych. 

.....
..
Pierwszy rozdział jest poświęcony systematycznej prezentacji materiałów z osad trzech neolitycznych kultur obecnych na stanowisku 6 w Kopydłowie, w tym kultury ceramiki wstęgowej rytej, kultury późnej ceramiki wstęgowej i kultury pucharów lejkowatych i został przygotowany przez redaktorów tomu Arkadiusza Marciniaka, Iwonę Sobkowiak-Tabakę, Martę Bartkowiak i Mikołaja Lisowskiego. Kolejny rozdział autorstwa Mateusza Cwalińskiego i Jakuba Niebieszczańskiego przynosi prezentację wyników badań geofizycznych stanowiska wykonanych metodą magnetometryczną. Ich celem było rozpoznanie zasięgu osad mieszkańców wszystkich trzech kultur oraz ustalenie lokalizacji wykopów archeologicznych z lat osiemdziesiątych XX wieku. (więcej)

........................................................................................
 

..
Tytuł projektu: 

"Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn"
 

Wykonawca:
 
... Uniwersytet im. A. Mickiewicza, realizacja w Instytucie Prahistorii UAM
..

Finansowanie:

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa - nr zadania 3803/14

.....................................................
 


Projekt "Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn". 
Opracowanie graficzne: Andrzej Leszczewicz. Instytut Prahistorii UAM, 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone.