.
..
Z realizacji 1995-2012 .......................................................................(kliknij na zdjęcie, aby uzyskać powiększenie)
.
1. Budowa hali magazynowej i drogi dojazdowej - firma "MATBET".
Sady stan. 5, gm. Tarnowo Podgórne; stanowisko wielokulturowe.
Chata kultury przeworskiej.
2. Budowa hali magazynowej i drogi dojazdowej - firma "MATBET".
Sady stan. 5, gm. Tarnowo Podgórne; stanowisko wielokulturowe.
Chata kultury przeworskiej.
3. Budowa hali magazynowej i drogi dojazdowej -  firma "MATBET".
Sady stan. 5, gm. Tarnowo Podgórne; stanowisko wielokulturowe. 
Igła z kości strzałkowej dzika/świni z chaty kultury przeworskiej (ob. 18).
Analiza archeozoologiczna mgr M. Makowiecka.
...
4. Budowa hali magazynowo-biurowej - firma PROMAG S.A.
Koninko stan. 11/32, gm. Kórnik; stanowisko wielokulturowe.
5. Budowa hali magazynowo-biurowej - firma PROMAG S.A.
Koninko stan. 11/32, gm. Kórnik; stanowisko wielokulturowe.
Kamienna konstrukcja pieca kultury przeworskiej.
...
6. Budowa hali magazynowo-biurowej - firma TRANSPOST S.A.
Niepruszewo stan. 50, gm. Buk;  osada kultury pomorskiej.
7. Budowa hali magazynowo-biurowej - firma Instalcompact Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne stan. 64, gm. loco; obozowisko kultury amfor kulistych.
8. Budowa hali magazynowo-biurowej - firma Instalcompact Sp. z o.o.
Tarnowo Podgórne stan. 64, gm. loco; obozowisko kultury amfor kulistych.
Szałas kultury amfor kulistych.
9. Budowa Odazotowni Grodzisk; firma PBG S.A.
Snowodowo stan. 6, gm. Grodzisk Wlkp.; stanowisko wielokulturowe.
Jama gospodarcza kultury pomorskiej.
10. Budowa Odazotowni Grodzisk; firma PBG S.A.
Snowodowo stan. 6, gm. Grodzisk Wlkp.; stanowisko wielokulturowe.
Grzechotka w kształcie zdobionego jaja - kultura pomorska ob. 10).
11. Budowa Odazotowni Grodzisk; firma PBG S.A.
Snowodowo stan. 6, gm. Grodzisk Wlkp.; stanowisko wielokulturowe.
Szpila brązowa z łabędzią szyjką - kultura pomorska (ob. 104).
......
12. Projektowana eksploatacja kopalni piasku Huty Szkla 
Ujście S. A. 
Mirosław Ujski stan. 6, gm. Ujście; osada kultury wielbarskiej.
Fragment konstrukcji słupowej.
13. Projektowana eksploatacja kopalni piasku Huty Szkla 
Ujście S. A. 
Mirosław Ujski stan. 6, gm. Ujście; osada kultury wielbarskiej.
Palenisko.
14. Projektowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego.
Czeladź Wielka stan. 18, gm. Wąsosz; stanowisko wielkokulturowe.
15. Projektowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego.
Czeladź Wielka stan. 18, gm. Wąsosz; stanowisko wielkokulturowe.
16. Projektowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego.
Czeladź Wielka stan. 18, gm. Wąsosz; stanowisko wielkokulturowe.
Pochówek zwierzęcy - czaszki konia i bydła z wczesnej epoki brązu.
...
17. Projektowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego.
Czeladź Wielka stan. 18, gm. Wąsosz; stanowisko wielkokulturowe.
Rozplanowanie obiektów badanych w sezonie 2010.
18. Projektowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego.
Czeladź Wielka stan. 18, gm. Wąsosz; stanowisko wielkokulturowe.
Wybór rysunków ceramiki z wczesnej epoki brązu – z opracowania wyników badań.
19. Projektowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego.
Czeladź Wielka stan. 18, gm. Wąsosz; stanowisko wielkokulturowe.
Zęby konia z wczesnej epoki brązu, ze śladami starcia – być może efekt uzywania wędzidła. Analiza archeozoologiczna mgr M. Makowiecka, prof. D. Makowiecki.
...
20. Projektowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego.
Czeladź Wielka stan. 18, gm. Wąsosz; stanowisko wielkokulturowe.
Fragment ceramiki z wczesnej epoki brązu z odciskami tekstylnymi (negatyw, powiększenie). Analiza: mgr Patrycja Silska.
21. Projektowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego.
Czeladź Wielka stan. 18, gm. Wąsosz; stanowisko wielkokulturowe.
Popielnicowy grób ciałopalny młodego mężczyzny (ob. 476) z późnego okresu przedrzymskiego.
22. Projektowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego.
Czeladź Wielka stan. 18, gm. Wąsosz; stanowisko wielkokulturowe.
Rycina wyposażenia grobu (ob. 476) z późnego okresu przedrzymskiego.
23. Projektowane rozszerzenie eksploatacji kopalni kruszywa naturalnego.
Gołuń stan. 23/24, gm. Pobiedziska; wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe.
 24. Projektowane rozszerzenie eksploatacji kopalni kruszywa naturalnego.
Gołuń stan. 23/24, gm. Pobiedziska; wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe.
Grób mężczyzny, naruszony w trakcie "dzikiej" eksploatacji piasku. Czaszkę ponownie włożono do grobu, odwróconą jednak w przeciwną stronę.
...
25. Projektowane rozszerzenie eksploatacji kopalni kruszywa naturalnego.
Gołuń stan. 23/24, gm. Pobiedziska; wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe.
Grób dziecka.
26. Projektowane rozszerzenie eksploatacji kopalni kruszywa naturalnego.
Gołuń stan. 23/24, gm. Pobiedziska; wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe.
27. Projektowane rozszerzenie eksploatacji kopalni kruszywa naturalnego.
Gołuń stan. 23/24, gm. Pobiedziska; wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe.
Czaszka po trepanacji. Analiza antropologiczna mgr A. Wrzesińska.
28. Projektowane rozszerzenie eksploatacji kopalni kruszywa naturalnego.
Gołuń stan. 23/24, gm. Pobiedziska; wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe.
Topór typu M - żelazny, zdobiony złotą blachą. Konserwacja W. Pińskwar.
...
29. Projektowane rozszerzenie eksploatacji kopalni kruszywa naturalnego.
Gołuń stan. 23/24, gm. Pobiedziska; wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe.
Ostroga żelazna. Konserwacja W. Pińskwar.
30. Projektowane rozszerzenie eksploatacji kopalni kruszywa naturalnego.
Gołuń stan. 23/24, gm. Pobiedziska; wczesnośredniowieczne cmentarzysko rzędowe.
Kolia paciorków z bursztynu, ceramicznych - mozaikowych, z kryształu górskiego, z karneolu i ze srebra.
..
31. Projektowana eksploatacja kopalni kruszywa naturalnego.
Wronczyn stan. 28, gm. Stęszew; stanowisko wielokulturowe.
32. Budowa linii światłowodowej relacji Poznań - Wrocław - firma Hawe Sp. z o.o.
Rów pod kabel telekomunikacyjny na trasie Parsko - Przysieka Stara, gm. Kościan.
33. Budowa linii światłowodowej relacji Poznań - Wrocław - firma Hawe Sp. z o.o.
Nielęgowo stan 5, gm. Kościan; stanowisko wielokulturowe.
Neolityczna siekierka kamienna.
34. Przebudowa mostu zamku w Kórniku. Inwestor - Biblioteka Kórnicka PAN.
Nawarstwienia nad umocnieniami fosy zamkowej powstałymi w 1805 r. (-6/+7) AD. Analiza dendrologiczna prof. M. Krąpiec.
..
35. Przebudowa mostu zamku w Kórniku. Inwestor - Biblioteka Kórnicka PAN.
Kafel garnkowy z nawarstwień na brzegu fosy.
36. Przebudowa mostu zamku w Kórniku. Inwestor - Biblioteka Kórnicka PAN.
Pływak z kory, fragment butelki i monety z końca XVII i z XVIII w. z nawarstwień na brzegu fosy.
37. Budowa 2 obiektów mieszkalno-handlowych. Inwestor prywatny.
Międzychód Rynek; stanowisko wielokulturowe.
Profil średniowiecznej chaty (XV w.).
38. Budowa 2 obiektów mieszkalno-handlowych. Inwestor prywatny.
Międzychód Rynek; stanowisko wielokulturowe.
Kafel z renesansowego pieca.
.
39. Budowa 2 obiektów mieszkalno-handlowych. Inwestor prywatny.
Międzychód Rynek; stanowisko wielokulturowe.
Skarbonka ceramiczna (XVII w.).
40. Budowa zachodniej obwodnicy Poznania – nadzór archeologiczy z ramienia inżyniera kontraktu – firma Lanfenz Polska Sp. z o.o. i Grontmij Polska Sp. z o.o.
41. Budowa wschodniej obwodnicy Poznania - nadzór archeologiczny z ramienia inżyniera kontraktu - firmy Lafrenz Polska Sp. z o.o. 
42. Budowa obiektu mieszkalno-handlowego z garażem podziemnym - nadzór archeologiczny dla firmy Terra Promesa Perfekta Sp. z o.o. 
Poznań, ul. Górna Wilda 74 - 76 
43. Budowa linii światłowodowej - południowy ring Poznania - firma PTC.
Fragment średniowiecznego, zewnętrznego muru miejskiego Poznania.
44. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - inwestor: Gmina Rogoźno.
Rogoźno - Stare Miasto.
Fragment fosy i ślady palisady osady przedlokacyjnej w profilu rowu kanalizacyjnego.
..
45. Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny - inwestor: Gmina Rogoźno.
Rogoźno - Stare Miasto.
Ołowiane plomby tekstylne XVII - XIX w.
46. Rozbudowa kanalizacji ściekowej lewobrzeżnej części Miasta Wronki - inwestor: Miasto i Gmina Wronki
Wronki - Stare Miasto.
Profil nawarstwień kulturowych w północnej części Rynku.
47. Rozbudowa kanalizacji ściekowej lewobrzeżnej części Miasta Wronki - inwestor: Miasto i Gmina Wronki
Wronki - Stare Miasto.
Mały skarb groszy praskich - XIV w. Konserwacja: W. Pińskwar.
48. Rozbudowa kanalizacji ściekowej lewobrzeżnej części Miasta Wronki - inwestor: Miasto i Gmina Wronki
Wronki - Stare Miasto.
Trzewiki pochw średniowiecznych kordów, w tym z tarczą herbową. Konserwacja: W. Pińskwar.
..
49. Rozbudowa kanalizacji ściekowej lewobrzeżnej części Miasta Wronki - inwestor: Miasto i Gmina Wronki
Wronki - Stare Miasto.
Nożyce i pałąki średniowiecznych wiader. Konserwacja: W. Pińskwar.
50. Rozbudowa kanalizacji ściekowej lewobrzeżnej części Miasta Wronki - inwestor: Miasto i Gmina Wronki
Wronki - Stare Miasto.
Średniowieczne wyroby metalowe. Konserwacja: W. Pińskwar.
..
.

PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA REFUGIUM S.C.
ul. Jugosłowiańska 48A/44, 60-149 Poznań
tel. (61) 862 41 57, mail: refugium.poznan@gmail.com