.
..
Nasza oferta

Zakończyliśmy dotąd ponad 300 samodzielnych realizacji związanych z badaniami i nadzorami archeologicznymi w trakcie różnego typu inwestycji. Na zlecenie firm, jednostek samorządu terytorialnego i osób prywatnych prowadziliśmy zarówno szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe, jak i badania sondażowe, nadzory w trakcie robót ziemnych, rozpoznawcze badania powierzchniowe i badania stanowisk archeologicznych z użyciem sprzętu elektronicznego. W trakcie każdej z inwestycji obsługiwaliśmy też jej stronę formalno-prawną - od przygotowania wniosków, po końcowe sprawozdanie i zwolnienie terenu do prac ziemnych.

Prowadziliśmy prace archeologiczne m.in. przy budowie hal i obiektów przemysłowych, eksploatacji złóż naturalnych, obiektach budownictwa mieszkaniowego, obiektach handlowych oraz związane z inwestycjami liniowymi - budową sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i telekomunikacyjnych.

Ze względu na szeregu czynników, takich jak np. charakter stanowiska archeologicznego (osada, cmentarzysko, miejski układ urbanistyczny), jego obszar ulegający zniszczeniu w wyniku realizacji inwestycji, miąższość nawarstwień kulturowych, intensywność użytkowania i ilość faz zasiedlania, ilość koniecznych analiz specjalistycznych i zabytków wymagających fachowej konserwacji - każda inwestycja wymaga indywidualnej oceny i przygotowania osobnej oferty na przeprowadzenie na jej obszarze badań lub nadzoru archeologicznego.
 

Prosimy o pytania i kontakt – przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę....
 

..

PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA REFUGIUM S.C.
Małgorzata Talarczyk-Andrałojć, Mirosław Andrałojć
ul. Jugosłowiańska 48A/44
60-149 Poznań
tel. (61) 862 41 57
mail: refugium.poznan@gmail.com
REGON  634244406
NIP  779-10-06-272 


PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA REFUGIUM S.C. 
ul. Jugosłowiańska 48A/44, 60-149 Poznań
tel. (61) 862 41 57, mail: refugium.poznan@gmail.com