.
.

Usługi archeologiczne i wykopaliska

Praca archeologa to odkrywanie śladów przeszłości, ale i efektywne rozwiązywanie problemów Inwestorów związanych z istnieniem na terenie planowanych przez nich inwestycji chronionych prawem stanowisk i obiektów archeologicznych. Prowadzimy wykopaliska szerokopłaszczyznowe na na zlecenie przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz prywatnych inwestorów. Zajmujemy się także badaniami sondażowymi oraz nadzorem archeologicznym przy budowie obiektów, eksploatacji złóż naturalnych oraz inwestycji liniowych (wodociągi, kanalizacja, gazociągi, światłowody).

W trakcie wieloletniej praktyki zakończyliśmy z sukcesem ponad 300 prac archeologicznych związanych z inwestycjami. W trakcie realizowania usług archeologicznych prowadzimy zawsze ścisłą współpracę z Inwestorem oraz służbami konserwatorskimi, nigdy też nasze działania nie przyczyniły się do opóźnień w harmonogramach inwestycji. Wykorzystujemy profesjonalne techniki pracy z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu, które umożliwiają odkrywanie i dokumentowanie dziedzictwa kulturowego z pełnym poszanowaniem czasu i finansów Inwestora.

.... Pracownia Archeologiczna REFUGIUM

Osiemnasty rok na rynku.

Ani jednego konfliktu z Inwestorem lub ze służbami konserwatorskimi z powodu opóźnionych prac lub ich niedoszacowania.
...

Równy szacunek dla środków (czasu i pieniędzy) Inwestora, dla dziedzictwa kulturowego i dla standardów badań archeologicznych i ich opracowań.

Działamy na terenie całego kraju.
 

Mirosław Andrałojć
archeolog
Pracownia Archeologiczna REFUGIUM
 
 

..
...
 

..
Z naszych realizacji 1995-2012

PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA REFUGIUM S.C.
Małgorzata Talarczyk-Andrałojć, Mirosław Andrałojć
ul. Jugosłowiańska 48A/44
60-149 Poznań
tel. (61) 862 41 57
mail: refugium.poznan@gmail.com
REGON  634244406
NIP  779-10-06-272 
 


..

stat4u

 


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, 2013
PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA REFUGIUM S.C. 
ul. Jugosłowiańska 48A/44, 60-149 Poznań
tel. (61) 862 41 57, mail: refugium.poznan@gmail.com
PROJEKT WITRYNY: ANDRZEJ LESZCZEWICZ