.
Strona główna

O fundacji

Statut

Działalność

Aktualności

Kontakt
 

 

...........
Kontakt

Prezes - Włodzimierz Rączkowski 
Instytut Prahistorii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznan
tel. +48-61-8174069
e-mail: wlodekra@amu.edu.pl

Vice Prezes - Jan Sroka
ul. Cieszkowskiego 12d
76-100 Sławno
tel. +48-598107099
e-mail: jan.sroka_xl@wp.pl

Sekretarz - Maria Wojtkowiak
Sławieński Dom Kultury
ul. Cieszkowskiego 2
76-100 Sławno
tel. +48-598107670
e-mail: sdk_slawno@poczta.onet.pl
......................................................................................................................