Witryna wykonana na podstawie reprintu mapy Lubinusa z 1926 roku ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie. Mapa została wydana w 12 arkuszach - poniżej znajdują się linki do 12 zdjęć o wysokiej rozdzielczości; każde z nich przedstawia jeden arkusz mapy. Na dodatkowych zdjęciach można obejrzeć Szczecin i jego okolice
Oryginał mapy wydany w 1618 (obecnie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu) można obejrzeć tutaj

Zapraszamy też do obejrzenia Szczecina na sztychu Brauna i Hogenberga (1594)


Eilhardus Lubinus (Eilert Lübben) urodził się 23 marca 1565 r. w Westerstede koło Oldenburga. Jego ojciec Fryderyk był miejscowym pastorem. E. Lubinus w latach 1588-1594 studiował na Uniwersytecie w Rostocku, tam też został profesorem. Początkowo zajmował się poezją oraz teologią. Wydał m.in. prace Hipokratesa, Horacego i Anakreona, opracował także Lexicon Clavis Graecae Lingue, który doczekał się jedenastu wydań. Posiadał również doskonałe wykształcenie matematyczne, które wykorzystał przy opracowaniu map. Jego pierwszą pracą kartograficzną, zleconą przez księcia wołogoskiego Filipa Juliusza (1601-1625) była mapa Rugii - Nova famigerabilis insulae ac ducatus Rugiae descriptio...inscripta ab E. Lubino sporządzona w 1618 r. i wydana przez oficynę Jodokusa Hondiusa w Amsterdamie w 1609 r. Opracowanie to zamieszczone zostało w atlasie Merkatora -Hondiusa L'Atlas ou Medationes cosmographiques. Porównując te mapę z wcześniejszymi dziełami kartograficznymi należy stwierdzić, iż ma ona znacznie bogatszą treść i wykonana została z dużo większą precyzją. Na mapie oznaczono ponad 470 miejscowości, bogata jest sieć hydrograficzna. Obraz przyozdobiono trzydziestoma herbami szlachty rugijskiej. Doświadczenia zebrane w trakcie tych prac wykorzystał E. Lubinus tworząc jedno z największych opracowań kartograficznych jakie powstało na tym terenie w początku XVII stulecia, a mianowicie Wielką mapę Księstwa Pomorskiego - Nova illustrissimi principatur Pomeraniae descriptio cum adiuncta principum genealogia et pnncipum veris et potiorum urbium imaginibus et nobilium insignibus. Prace nad mapą trwały w latach 1611-1618. Autor tego dzieła zmarł 2 czerwca 1621 r. i został pochowany w kościele Św. Jakuba w Rostocku.
 
 

Więcej o mapie dowiesz się w GABINECIE LUBINUSA