WIĄZADŁO
 

Odcisk sznurka w kanaliku bulli (fot. A. Sikorski)

Poniekąd eksperymentalne badania negatywów sznura, które zachowały się na fragmencie pieczęci, przeprowadzono w 2002 roku, w Instytucie Biologii Środowiska UAM i w Instytucie Prahistorii UAM (pod kierunkiem dr hab. A. Głazaczowa). Negatywy na 1/2 pieczęci uznać trzeba za unikatowe. Analizie laboratoryjnej poddano wydrążony wzdłuż osi krążka specjalny kanalik, przez który przewlekano wiązadło; odciśnięty w ołowiu sznurek, tworzył niegdyś organiczną całość z zawieszoną na nim pieczęcią z 1 poł. XII w. Brak materiałów porównawczych stanowił istotną przeszkodę w interpretacji pomiarów, jednak - pomimo niepewnych obserwacji - uzyskane wyniki są kolejnym przyczynkiem do badań nad wiązadłami pieczętnymi. Na podstawie pojedynczych odcisków włókien elementarnych niemożliwe było określenie z czego wykonano sznur. Niezależnie od rodzaju surowca - wydaje się - że został skręcony z włókien o grubości 0,017-0,027 mm. Był to sznurek 4-nitkowy Z/2S/2Z. Opisywany "półprodukt" nitkowy odpowiada ogólnie grubości przędz, z jakich tkane, plecione i skręcane były wyroby, np. w Santoku (VII/VIII-poł. IX w.), Wolinie (IX-XIII w.), Gdańsku (X-XV w.), Opolu (koniec X-poł. XIII) czy Międzyrzeczu (2 poł. XIII-1 poł. XIV w.).

Na podstawie: Andrzej Sikorski, Odciski wiązadła na pieczęci (Głębokie, woj. Wielkopolskie, stan. 23).