PIECZĘĆ

Po obu stronach krążka bulli znajdują się odciski tłoków pieczętnych. Odbito je z zachowaniem tej samej osi dla obu stempli i z jednakowym w stosunku do osi krążka wyznaczonej przez sznurek odchyleniem, które wynosi 27 stopni. Pieczęcie wybite są ponadto niecentrycznie, z takim samym po obu stronach lekkim przesunięciem w górę i w lewo. Świadczy to o zastosowanie tłoków pieczętnych połączonych szczypcami.Średnice zewnętrznych otoków obu pieczęci wynoszą ok. 32 mm. 
 
Na stemplu awersu [1] w polu centralnie umieszczono wyobrażenie pełnej, stojącej na wprost postaci władcy w płaszczu książęcym, trzymającego w prawej ręce, równolegle do ciała, włócznię; między dwiema perełkowymi obwódkami legenda: +[...](L)AVI D(V)[...](I)S POL, rekonstruowana jako + SIGILLVM BOLEZLAVI DVCIS POL. 

Kliknij, aby powiększyć

Na rewersie w polu centralnie przedstawiono stojącą postać biskupa, lewą ręką przyciskającego do piersi księgę. W perełkowym otoku czytelny początek legendy: (+) S A(DA)LBE(R)[...], którą odczytujemy jako + S ADALBERTVS EPS GNVH.

[1] Jako awers traktujemy tu zwyczajowo stronę zawierającą imię wystawcy pieczęci, choć być może za awers należałoby przyjąć stronę z wyobrażeniem św. Wojciecha, jako że gdy imiona tego władcy i patrona współwystępują, imię św. Wojciecha poprzedza zawsze imię książęce. Jako awers bulli papieskich przyjmuje się stronę, na której są umieszczone głowy i skróty imion apostołów Piotra i Pawła, a imię papieża występuje na rewersie. Dziękujemy dr. hab. Z. Piechowi za zwrócenie uwagi na problem identyfikacji awersu i rewersu na opisywanej bulli.