Dla Autorów

Biografia Archeologii jest otwartym blogiem dotyczącym szeroko rozumianej problematyki archeologicznej. Jest on skierowany do osób interesujących się znaczeniem, postrzeganiem, funkcjonowaniem archeologii we współczesnym świecie oraz różnymi sposobami badania (tej dawnej, jak i bliskiej czasom współczesnym) przeszłości. Biografia Archeologii ma być również przestrzenią wymiany poglądów między zawodowymi archeologami a światem pozanaukowym.

Jesteśmy otwarci na różne formy dyskusji na temat tego, co ‘archeologiczne’. Mogą to być krótkie eseje, recenzje książek, polemiki, również tzw. fotoeseje czyli różne formy narracji, pisania, myślenia, refleksji o przeszłości.

Osoby zainteresowane umieszczeniem na Biografii Archeologii swoich refleksji proszone są o przesłanie tekstów na następujący adres mailowy: biografia.archeologii@gmail.com.

 

Wskazówki dla Autorów

Wysyłanie tekstów

Osoby zainteresowane publikacją swoich przemyśleń na blogu proszone są o pisanie na następujący adres: biografia.archeologii@gmail.com(można również skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się poniżej). Teksty nie powinny być dłuższe niż 1500 słów. Ryciny, fotografie powinny być wysłane osobno, w formacie JPEG, w rozdzielczości 550-600 pikseli.

Zasady zapisywania tekstu:

– do zapisu prosimy używać czcionki Times New Roman;

– tytuł należy zapisać pogrubioną czcionką, o rozmiarze 16;

– tekst główny należy zapisać czcionką o rozmiarze 12;

– interlinia 1,5 wiersza;

– w tekście nie należy używać skrótów, np.: „r.” „w.”, tylko pełnych wyrazów;

– skróty innego typu należy wyjaśnić umieszczając ich rozwinięcie pod głównym tekstem,

przed bibliografią;

– prosimy NIE formatować tekstu!

– prosimy NIE wprowadzać automatycznej numeracji rozdziałów, podrozdziałów, itp.

Przypisy i bibliografia:

– prosimy stosować w tekście wyłącznie oxfordzki system zapisywania przypisów –

  1. Kostrzewski 1928, s. 23;

– ewentualne komentarze należy zapisywać w przypisach końcowych;

– bibliografia powinna być sporządzona w następujący sposób:

 Książka

Kostrzewski J. 1928. Kultura łużycka, Poznań.

 Artykuł w pracy zbiorowej

Iwińska K. 2006. Zachowanie młodzieży po śmierci Jana Pawła II, [w:] P. Ruszkowski, J. Bielinski, A. Figiel (red.), JPII. Pokolenie czy mozaika wartości?, Poznań-Warszawa, s. 33-52.

Artykuł w czasopiśmie

Szrojt E. 1947. Obóz zagłady w Bełcu, Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, t. 3, s. 31-45.

Publikacja internetowa

Kowalski J. 2007. Wykorzystanie Internetu w archeologii (http://archeo.amu.edu.pl/puszczykowo).

Dziękujemy za uwzględnienie podanych informacji, ich zastosowanie ułatwi nam redagowanie tekstów i przyspieszy ich publikację na blogu.

 

Masz jakieś pytania? Pomysły? Pisz śmiało 🙂

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*