Wystawa pt. “Między pamięcią a zapomnieniem. Archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”

Dawid Kobiałka, Kornelia Kajda, Mikołaj Kostyrko

W piątek 17.03.2017 r. w Centrum Informacji Turystycznej będzie miała miejsce inauguracja wystawy pt. Między pamięcią a zapomnieniem. Archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku.

Plakat (1) kopia

Archeologia wkracza na nowe pola. Coraz częściej materialne relikty XX wieku traktowane są jako wartościowe dziedzictwo archeologiczne. W taki sposób można również postrzegać relikty obozów jenieckich z czasów I wojny światowej. Są one interesującymi, lecz słabo rozpoznanymi kategoriami pozostałości po niedawnej przeszłości. Jeden z takich obozów został założony przez Niemców w Czersku. Jak się okazuje archeologia może być pomocna w odzyskiwaniu pamięci o takich miejscach.

Takie też jest przesłanie wystawy, którą można oglądać w Czersku. Ukazuje ona różnorodne kategorie materialnych pozostałości po obozie. Uwzględnia także to w jaki sposób obóz był pamiętany i zapominany przez kolejne dekady. Twórcy wystawy traktują przestrzeń obozu jako stanowisko archeologiczne z niedawnej przeszłości.

Głównym celem wystawy jest zaprezentowanie wstępnych wyników badań dotyczących materialnych pozostałości po obozie jenieckim w Czersku z czasów I wojny światowej. Zamierzeniem jest prezentacja archeologii jako praktyki społecznej i kulturowej, jako nauki wykraczającej poza zainteresowanie najdawniejszymi czasami. Również pokazujemy archeologię jako naukę niekoniecznie związaną z badaniami wykopaliskowymi. Do analizy przestrzeni poobozowej zastosowano głównie metody nieinwazyjne (lotniczy skaning laserowy, rekonesans terenowy). Atrakcją wystawy będzie również możliwość zobaczenia artefaktów związanych z funkcjonowaniem obozu w czasach I wojny światowej, które udało się pozyskać z lokalnych muzeów i od osób prywatnych. Wśród artefaktów będą m.in. nieśmiertelniki jenieckie, manierki żołnierskie, guziki wojskowe, naczynia metalowe używane przez jeńców, odznaczenia wojskowe itd.

Wystawa organizowana jest przez Instytut Archeologii UAM w ramach europejskiego projektu NEARCH koordynowanego przez prof. Arkadiusza Marciniaka. Stanowi ona także część realizacji projektu pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych”, realizowanego w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, którego kierownikiem jest dr Dawid Kobiałka. Badania te są częścią projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2016/20/S/HS3/00001 .

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*