Niewykorzystany zasób …

May 15, 2015 biografia archeologii 2

Niewykorzystany zasób – wstępne uwagi o możliwościach zastosowania darmowych danych lotniczego skanowania laserowego w zarządzaniu dziedzictwem[1] Marcin Jaworski, Piotr Wroniecki, Mikołaj Kostyrko Wstęp Airborne Laser […]