.

 

EKSPEDYCJA ARCHEOLOGICZNA INSTYTUTU PRAHISTORII
UNIWERSYTETU IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

..