..
.. Zgłoszenie praktyk jest OBOWIĄZKOWE dla wszystkich studentów. Stanowi ono, po zaakceptowaniu miejsca, terminu i instytucji organizującej, podstawę do rozliczenia praktyk i uzyskania zaliczenia, określenia wysokości diety i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków; 
Formularz jest dostępny wyłącznie na czas przyjmowania zgłoszeń, od 15 maja do 15 czerwca. Po tym terminie zostanie on usunięty ze strony Instytutu;
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest poprawne wypełnienie wszystkich pól; 
W przypadku praktyk odbywanych na dwóch różnych stanowiskach należy wysłać dwa oddzielne zgłoszenia*;
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłane w ciągu 7 dni na adres e-mail podany w formularzu. Proszę o nieprzesyłanie maili z pytaniem "czy zgłoszenie dotarło";
Po przesłaniu wypełnionego formularza możliwe jest zapisanie zgłoszenia jako odrębnego pliku. Proszę o zachowanie kopii do czasu ogłoszenia listy praktyk (22 czerwca). 
..
* Dotyczy studentów I i II roku studiów licencjackich.

Brak zgłoszenia jest równoznaczny z rezygnacją z praktyk, co oznacza brak zaliczenia ćwiczeń terenowych będących obowiązkowym, stosownie przypisanym do poszczególnych lat, przedmiotem programu studiów archeologicznych.

..
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Uwaga! WSZYSTKIE rubryki muszą zostać wypełnione!
Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Rok studiów *
Miejscowość, w której odbędzie się praktyka *
Rodzaj stanowiska  *
Nazwisko kierownika badań *
Nazwa i adres instytucji / firmy *
Termin praktyk wykopaliskowych *
Liczba tygodni *